Haberleşme Sistemleri

Karmaşık iletişim sistemlerinin tasarımı ve simülasyonu

MATLAB®, Simulink® ve iletişim sistemleri ürünleri, C/C++ ve HDL yazılımlarına yönelik üçüncü parti donanımlara ve yazılımsal simülasyon hedeflerine bağlantı sağlayan açık ve genişletilebilir bir tasarım ve simülasyon ortamı sağlar.

Bu tasarım ve simülasyon ortamında çalışan mühendisler:
  • Algoritma geliştirme ve donanım mimarisi kontrolü için kapsamlı araçlar kümesine erişebilir,
  • RF, temel bant, denetim ve analog tasarım takımları ile işbirliği içerisinde olabilir,
  • Mevcut kodları, üçüncü parti donanım ve yazılımsal simülasyon ortamları ile kolayca bütünleştirebilir.