Biyoteknoloji, Farmasotik, ve Tıb

Biyoteknoloji, ilaç ve medikal endüstri alanındaki araştırmacılar, hesaplamalı biyoloji alanında, tanı tıbbi görüntüleme ve biyosinyal işlemede MATLAB'ı kullanmaktadırlar. İdeal modelleme, simülasyon, analiz, karmaşık biyolojik veri görselleştirmede MathWorks ürünleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

İşlemsel biyologlar, analiz ve moleküler veri görselleştirmesinde ve doğru teşhis araçlarının geliştirilmesinde MATLAB yazılımı kullanılmaktadır. MATLAB ile araştırmacılar çeşitli biyolojik veri analizleri, gen analizleri yapabilmaktedirler.

Biyomedical mühendisler, MATLAB'ı, biyolojik görütüleri ve sinyalleri analizi kullanmaktadırlar. Ayrıca MATLAB ve Simulink i medical aletler için hazırlanan gömülü yazılımıları geliştirmek için de kullanmaktadırlar.