AB UFUK-2020 çerçevesinde FİGES Mühendislik TÜBİTAK ile birlikte SAMOFAR Projesinde yer aldı

AB UFUK-2020 çerçevesinde, 2015 Ağustos’unda başlatılan SAMOFAR projesi, daha önceki yıllarda tasarımı yapılmış olan EVOL, toryum yakıt çevrimi kullanan Hızlı Ergimiş Tuz Reaktörüne (Th-ETR) ait nükleer güvenlik hesaplamaları ile nihaî tasarım detaylarının tamamlanmasına ilişkin dört yıllık bir projedir (http://samofar.eu/). Projede Fransa, Hollanda, İtalya, Euratom, Meksika, vb.den birçok bilimsel kuruluş, enstitü ve üniversite esas katılımcı olarak çeşitli iş paketlerini paylaşmış durumdadır. Bunun yanı sıra Rusya (Kurçatov Enstitüsü), Çin (SINAP) gibi ülkeler de aktif gözlemci statüsünde bazı iş paketlerini yüklenmiştir. 2016 Ağustos’unda FİGES AŞ’ye söz konusu ETR’nin “birinci ve ikinci ısı değiştiricilerinin hesaplamalarına” ait iş paketi verilmiştir. Böylece TÜBİTAK ile birlikte Türkiye’yi temsilen aktif gözlemci statüsünde yer alan FİGES, Haziran-Temmuz aylarında yapılan yıllık yaz toplantısına dâvet edilmiştir. Lecco, İtalya POLIMI (Politecnico di Milano) kampüsünde düzenlenen bu yılki toplantının 2-4 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan Yaz Okuluna FİGES AŞ’den Dr. Hüseyin Ayhan ve TÜBİTAK’tan gelen katılımcıların bir kısmı katılmıştır. 5-6 Temmuz 2017 tarihlerinde aynı yerde SAMOFAR projesine ait İş Paketlerinin yöneticileri tarafından ilerleme raporları sunulmuştur. Ayrıca FİGES AŞ Nükleer Teknoloji Bölümü’nden Dr. Hüseyin Ayhan ve CFD biriminden diğer uzmanlarla birlikte gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümü 6 Haziran 2017 tarihinde SAMOFAR katılımcılarına sunulmuştur. Bu toplantıya FİGES AŞ’den Dr. Tarık Öğüt, Dr. Reşat Uzmen, Dr. Hüseyin Ayhan ve Prof. Dr. L. Berrin Erbay (FİGES SAMOFAR projesi danışmanı) ile TÜBİTAK’tan MAM Başkanı Prof. Dr. Orkun Hasekioğlu ile MAM Başkan yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı katılmışlardır.