FEMFAT (Finite Element Method / FATigue)

FEMFAT yazılımı, piyasada sıklıkla kullanılan NASTRAN, ABAQUS, ANSYS, I-DEAS, MEDINA, PRO/MECHANICA gibi sonlu elemanlar metodu programları ile birlikte çalışarak metal yorulması analizleri gerçekleştirebilmektedir.

Müşterilerimizin Bilgisayar Destekli Mühendislik (CAE) süreçlerine tam ve uygun bütünleşmenin kesin olarak sağlanması için, sıklıkla kullanılan çoklu-nesne (multi-body) , optimizasyon ve ölçüm sistemleri (ADAMS, SIMPACK, TOSCA, RPC, LMS-TecMath, DIAdem) için de bütünleşme arayüzleri yaratılmıştır.

FEMFAT tasarım sürecinin oldukça erken aşamalarında – uzun süren ve maliyetli testler planlanmadan çok daha evvel – yapıların metal yorulma ömürleri hakkında mühendislere güvenilir bilgiler sağlamaktadır. Bundan dolayıdır ki kritik noktaları iyileştirmek ve büyük ihtimalle de toplam ağırlığı azaltmak mümkün olabilmektedir ki, bu da yüksek kaliteli prototiplerin elde edilmesi ile ve dolayısı ile de daha az test yapılmasının gerekmesi ile sonuçlanmaktadır.

FEMFAT’ın pratik olarak kesintisiz kullanımı sıradışı güvenilirliğini kanıtlamaktadır. On yıldan fazla bir zamandır Teknoloji Merkezi’mizde gerçekleştirililmiş olan 500 civarında metal yorulması ile ilişkili proje , analiz ve test, yazılım geliştiricilerimize son derece değerli geri beslemeler sağlayagelmiştir. Bu sebepten dolayı FEMFAT otomotiv endüstrisindeki başta gelen metal yorulması analiz araçlarından biri haline gelmiştir ve dünya çapında kabul görmesinin altında yatan temel neden de budur.
FEMFAT

ALCAN’dan VOLKSWAGEN’e kadar tüm müşterilermiz için verimlilik ve yüksek kalite olmazsa olmaz bir zorunluluktur. FEMFAT bu kaliteyi sağlayabilmek için malzeme özellikleri, çentikler, ortalama gerilim, yüzey pürüzlülüğü, sıcaklık alanı, plastisite, mekanik ve/veya kimyasal yüzel işlemleri, parça boyutları, kaynak dikişlerinin özel davranışları, punto kaynaklar, kendinden ayrılmalı perçinler, çok eksenli yüklemeler ve önem arzeden daha bir çok metal yorulması etken faktörünü analizler esnasında hesaba katabilmektedir.

FEMFAT’dan elde edilen sonuçlar FE post-processor aracılığı ile veya VISUALIZER modülü vasıtası ile konturlar halinde grafiksel olarak görüntülenebilmektedir. Hasar, dayanım güvelik faktörleri, statik yüklemeler haricinde, ayrıca, gerilmeler, gerilme oranları ve çok eksenlilik de gözlemlenebilen sonuç tiplerindendir.

Bir çıktı kayıt dosyası aracılığı ile, bütün ilintili malzeme verisi, analiz parametreleri ve aşırı yüklenmiş düğüm noktalarının gerilme tensörleri ile birlikte detaylı yorulma sonuçları da gözlemlenebilmektedir.

Metodlar ve Verifikasyon

FEMFAT’da kullanılan metodlar Alman FKM yönergesinin en güncel bilimsel bulgularına, Hück/Thrainer/Schütz’ün çalışmalarına (sentetik S/N eğrileri), lokal gerilme gerinme anlayışına (TU-Darmstadt), kaynak dikişlerinin değerlendirilmesi için RIMS anlayışına ve punto kaynaklar için ise ECS tescilli metodlara dayanmaktadır. Yukarıda belirtilen maddelere ek olarak, görece gerilme gradyanı baz alınarak çentik etkisinin hesaplanması veya faklı gerilme tensörlerinin birbirleri ile etkileşimini “kritik kesme düzlemi” metodu ile göz önünde bulunduran, Sonlu Elemanlar Metodu’na uygulanabilir başka diğer metodlar da geliştirilmiştir.

Bütün bu bahsi geçen hipotezler, çok sayıda test sonucunun yorulma analiz sonuçları ile kıyaslanması ve uzun yıllar boyunca süregelen uygulamalı çalışmalar esnasında verifikasyonların yapılması aracılığı ile kontrol edilmiştir.

KULLANIM

FEMFAT makina bileşenlerinin güvenli bir biçimde çalıştırılmaları meselesine dair çabuk ve güvenilir sonuçlar sağlayan kapsamlı bir araçtır.

FEMFAT Sonlu Elemanlar Metodu özel alanındaki bilgi ve tecrübeyi, malzeme özellikleri ve yorulma testlerinin nitelikleri ile birleştirmektedir. Grafik kullanıcı arayüzü kullanıcısına her adımda rehberlik etmektedir. Öyle ki, bir yorulma analizi gerçekleştirebilmek için programın ayarlarında sadece bir kaç küçük modifikasyon yapılması gerekmektedir.

MODÜLLER

FEMFAT BASIC

Makina bileşenlerinin yorulma ömür/hasarını ve dayanım güvelik faktörlerini öngörmekte kullanılan Sonlu Elemanlar tabanlı yazılım. Kapsamlı Sonlu Elemanlar arayüzleri ile malzeme veritabanları içermektedir.

FEMFAT PLAST

Lokal plastik deformasyonlar olması durumunda ortalama gerilmenin yeni dağılımının yorulma ömrü üzerindeki etkilerini hesaba katan yazılım modülü.

FEMFAT MAX

Gerilme durumlarının serilerinin veya yüklemelerin zaman tarihçelerini kullanarak Çok Eksenli yüklenmiş makina bileşenlerinin yorulma analizlerini gerçekleştirebilen yazılım modülü.

FEMFAT WELD

Çentik gerilme metodu ve belli başlı bazı standartları (DIN 15018, EUROCODE 3 ve 9, BS 7608, IIW) kullanarak çelik ve alüminyum kaynak dikişlerinin yorulma analizlerini gerçekleştirebilen yazılım modülü.

FEMFAT SPOT

Sonlu Elemanlar kabuk yapılarda kullanılan punto kaynakların (kaynak, perçin) yorulma davranışını öngören yazılım modülü.

FEMFAT BREAK

Statik güvenlik faktörlerini belirlemek için kullanılan yazılım modülü.

FEMFAT STRAIN

Ölçülen gerinmelerden hasar değerlendirmesi yapmak ile Sonlu Elemanlar Metodu ve testlerden elde edilen gerilmeleri kıyaslamak için kullanılan yazılım modülü.

FEMFAT VISUALIZER

Gerilme dağılımlarının animasyonlarını yapabilmek de dahil olmak üzere Sonlu Elemanlar modelini, yorulma sonuçlarını ve import edilen gerilmeleri görüntüleyebilmek için kullanılan hızlı ve 3D bir post-processor.

FEMFAT HEAT

Silindir kafaları veya egzos manifoldları gibi termomekanik yorulmaya maruz kalan makina bileşenlerinin düşük çevrim yorulma analizlerini gerçekleştirmekte kullanılan yazılım modülü.

FEMFAT FEDIS

Submodeling ve düğüm-noktasal eşleme gibi detaylı gerilme analizleri için kullanılan bir Sonlu Elemanlar aracı.

FEMFAT EHD

Rulman kaideli veya kaidesiz, Elasto Hidro Dinamik sürtünmeli rulman analizi yapabilen modül. Aynı zamanda ADAMS ve RECURDYN ile akuple edebilmek üzere kullanıcı tanımlı subroutine olarak da tanımlanması mümkün olabilmektedir.

FEMFAT NVH

MSC/NASTRAN ve ADAMS ile birlikte akustik analizlerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde kullanılan modül. Yüzey gürültüsünün hesaplanması ve Campbell diyagramlarının görüntülenebilmesi mümkün olabilmektedir.

FEMFAT LAB

Ölçüm verilerinin işlenmesi, test tezgahı kontrolü ve sanal iterasyonlar için kullanılan modül.

FEMFAT CALSA

Çoklu yük kombinasyonlarını analiz etmek ve mümkün olan en düşük dayanım güvenlik faktörlerinin, uygun kombinasyon faktörleri ile birlikte çıktılarını alabilmek için FEMFAT BASIC’e otomatik olarak çalışma dosyaları oluşturan araç.