DYNAFORM

DYNAFORM komple kalıp sistemi benzeşim çözümüdür. DYNAFORM, bir şirketin yumuşak takımlama sürecini tamamen bypass edebilmesine, toplam deneme zamanlarını azaltabilmesine, maliyetleri düşürmesine, üretkenliği arttırmasına ve kalıp sistemi tasarımında eksiksiz bir kendine güvene sahip olabilmesine olanak sağlar. Ayrıca alternatif ve geleneksel yöntemler haricindeki tasarımların ve malzemelerin değerlendirmesine imkan vererek optimum çözüm elde edilmesine de yardımcı olur. Maliyeti verimliliği ve hassiyeti en yüksek elde edilebilir çözüm olan DYNAFORM, kalıp analiz sistemlerini daha etkin hale getirmek isteyen gelişime açık işletmelerin en öncelikli tercihi olmaktadır.

DYNAFORM    

Tek Basit Arayüz

DYNAFORM tüm kalıp system işlemlerini tek bir basit arayüz içerisinde ihtiva etmektedir. Her detayı tasarım aşamasında harekete geçiren DYNAFORM, en yüksek kalite şekillendirilmiş parçanın ve en iyi üretim işleminin oluşturulmasını garanti altına almaktadır. Sistem, mühendise maliyet tahminleri, quoting, kalıp yüzeyi tasarımı ve şekillendirme analizleri boyunca sürekli rehberlik etmektedir. Daha sonra, sanal bir ortamda , iş parçasını bir istasyondan öteki istasyona şekillendirme işlemi boyunca taşımak mümkün olmaktadır. DYNAFORM ayrıca kırpma/dökme ve hurda kaldırma işlemlerinin benzeşimlerini yapabildiği gibi kalıpların yapısal bütünlüğünün analiz edilebilmesine de olanak sağlamaktadır. Son olarak, DYNAFORM kalıp sistemi içerisinde iş parçasının taşınması sürecinin de değerlendirilmesini sağlamakta ve parçanın taşınma esnasında sergileyeceği davranışın da benzeşimini yapabilmektedir.
DYNAFORM

Sağlam Bir Altyapı

DYNAFORM, NURBS tabanlı CAD yüzeyleri işleme yeteneklerine sahiptir. Bu da dolayısı ile DYNAFORM’un ağ-tabanlı teknolojisinin tüm benzeşim işlemleri boyunca tam parametrik ilişkilendirilme özelliğinin korunmasına olanak vermektedir. DYNAFORM’un içerisindeki çözüm moturu , kendi sınıfının en güçlü çözücüsü olan LS-DYNA’dır. Bir kalıp sistemi içerisinde rastlanabilecek zorlu benzeşim ve modelleme sınavları karşısında sunduğu heybetli hesaplama gücü, DYNAFORM’u bu güçlü işleme ve çözme teknolojilerinin de yardımı ile günümüzün ve geleceğin kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayabilen bir araç haline getirmektedir.
DYNAFORM

En Hassas ve Ekonomik Çözüm

Sanayinin tartışmasız fiyat/performans lideri olması ile birlikte, her detayda nokta hassasiyeti sunuyor olması, dünya üzerindeki bir çok mühendisin mümkün olan en hassas analizi elde edebilmek için DYNAFORM’u seçmiş olmalarının ana nedenidir.

ÇÖZÜCÜ: LS-DYNA™

Güçlü çift çözücü DYNAFORM’un verimli işlem ortamını güçlendiren ana motoru oluşturmakta ve programın eksiksiz bir benzeşim çözümü paketi haline gelmesini sağlamaktadır. Eşsiz bir şekilde şekillendirme, geri yaylanma, geri yaylanma telafisi , kırpma ve flanjlama işlemleri de dahil olmak üzere sanal olarak hemen hemen tüm işlemlerin fiziğinin doğru şekilde benzeşimlerinin yapılmasına olanak verecek şekilde hem açık hem de kapalı çözücüsü aktifleştirilebilinen LS-DYNA, Livermore Software Technology Corporation şirketi tarafından geliştirilmiştir.

MODÜLLER:

ABM Açılım Boyutlandırma Mühendisliği

ABM Modülü, açılım boyutu tahmin etme , malzeme kullanım verimliliğini en yükseğe çıkarmak için yuvalama yapma, parça fiyatı ve hurda hesaplama gibi işlemler için eksiksiz bir çözüm oluşturmaktadır. ABM, bünyesindeki hesaplamaların hızlı gerçekleştirilebilinmesi için tek adımda çalışan bir algoritmaya dayanan bir çözücüye sahiptir. İş parçasının aşırı derecede incelmesine bağlı olarak gerçekleşebilecek yırtılma gibi mühtemel aksaklıklar tersine bir metod aracılığı ile böylece tespit edilebilinmektedir. ABM aynı zamanda fizibilite gözden geçirme değerlendirmelerinde kullanılmak üzere şekillendirme limit diyagramları (FLD) da yaratabilir.

KYM Kalıp Yüzeyi Mühendisliği

Bir panelin ürün tasarımını baz alma yöntemi ile KYM, hem CAD yüzeyi hem de CAE ağ örme araçlarının yeteneklerini kullanıcısına sunabilmektedir. KYM aracılığı ile interkatif olarak pot çemberi yüzeylerini, addendum profil/yüzeylerini, PO çizgilerini yaratmak ve drawbead’leri yerleştirmek, sonlu elemanlar ağı ve yüzeyler arasındaki ilişkilendirme tamamen korunarak gerçekleştirilebilinmektedir. Böylelikle daha sonraki şekillendirme çalışmalarında kalıp yüzeyi geçerliliğini ispat edene kadar iteratif bir şekilde iyileştirmesi gerçekleştirilecek olan öncül bir kalıp yüzeyi yaratılabilinmektedir.

ŞB Şekillendirme Benzeşimi

ŞB Modülü ürün tasarım döngüsünün oldukça erken bir aşamasında dahi çabucak şekillendirme sonuçlarının elde edilebilinmesini sağlayan eksiksiz, adım aşamalı bir kalıp benzeşim programıdır. Tasarım fizibilitesi analizi ve verifikasyonu için özellikle uygun bir yazılımdır. Verdiği sonuçlarda gerilme, gerinme ve kalınlık gözlemlenebildiği gibi eksiksiz bir şekillendirme limit diyagramı (FLD) da yaratılır. Şekillendirme işlemlerinde rastlanan gizli problem bölgelerinin tespitindeki etkinliği ispatlanmış bir araçtır.

KSA Kalıp Sistem Analizi

KSA, hurda ayırma/atma, kalıp yapısal bütünlüğü ve sac metal taşıma/yerleştirme gibi operasyonlar da dahil olmak üzere kalıp system işlemlerini analiz edebilmek için LS-DYNA tabanlı bir Sonlu Elemanlar Metodu çözümü sunmaktadır. Kırpma, flanjlama ve ekleme gibi işlemlerin ileri analizleri için çalışmalar halen devam etmektedir.

Tutarlılık--eta/DYNAFORM bir kalıp tasarım metodolojisi yaratmakta, geliştirme işlemini yakalamaktadır. Kalıp geliştirme becerisi kişisel bir yetenekden ziyade, bir şirket kaynağına dönüşmektedir. Gelecekteki kalıp tasarımlarında kullanılabilecek derslerin alınabileceği merkezi bir yazılım aracı olarak kullanılabilmektedir.

Güvenilirlik & kota hassasiyeti—Bir müşterinin kendi zaman ve maliyet kısıtları içerisindeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere güvenli bir şekilde ön ödemeli bir temin vermenizi sağlar.

Anlayış--eta/DYNAFORM şekillendirme işlemini kontrol eden fiziği ortaya çıkarır. Böylesi bir öngörü de elbette sıradışı malzemelerin ve geometrilerin işlenmesine olanak veren yenilikçi bir kalıpçılık zihniyetine erişilmesini sağlamakta ilk adımdır.

Düşük Hacimli Kalıplama--eta/DYNAFORM rekabet sınırlarının ötesinde bir çeviklik ve esneklik sağlayan daha hızlı, daha düşük maliyetli bir şekillendirme üretim sürecinin oluşturulmasını sağlar.