DIGIMAT

E-xstream Mühendislik; çok fazlı, karmaşık kompozit malzemelerin ve yapıların (PMC, RMC, MMC, nanokompozitler, sert metaller v.b.) en son teknolojiyle modellenmesi konusunda uzman bir yazılım ve mühendislik hizmeti vermektedir.

Yetenekler:

  • FEA içinde kullandıkları kompozit malzemelerin daha etkin ve daha doğru modellenmesini sağlayarak, daha kaliteli ve daha yenilikçi ürünlerin daha kısa bir süre içinde piyasaya sürülmelerini,
  • Daha az gaz salınımına ve daha az ham madde kullanımına etki edecek şekilde parça ağırlıklarının azaltılmasını,
  • Geliştirme sürecini ve maliyetini (prototip sayısını azaltıp) aşağıya çekilmesini,
  • Direngenliğin ağırlığa oranı gibi üstün özellikli kompozit malzemelerin kullanımını etkin kılarak, daha özgür tasarımlar yapılabilmesini.

E-xstream Mühendisliğin geliştirdiği Digimat; nonlineer, çok ölçekli malzeme ve yapıların modellenmesine imkân sağlayan özel bir platformdur. Kompozit malzemelerin FEA ortamında en etkin ve doğru olarak modellenmesini sağlayan Digimat, kullanım alanlarına ve uygulamalarına bağlı olarak farklı alt gruplara sahiptir.

DIGIMAT

Digimat-MF: Çok fazlı kompozit malzemelerin nonlineer davranışlarını öngörmek için kullanılan mean-field homojenizasyon yazılımıdır.

Digimat-FE: Kompleks malzemeli mikro yapıların, Representetive Volume Element (RVE) teorisine uygun olarak nonlineer sonlu elemanlar şeklinde modellenmesini sağlayan yazılımdır.

Digimat-MX: Düzenleme (geri mühendislik, tanımlama), depolama ve malzeme tedarikçileri ile nihai kullanıcılar arasında Digimat malzeme modellerinin güvenli bir şekilde transfer edilebilmesini sağlamasının yanı sıra malzeme data şifreleme özelliğiyle özel bilgilerin koruma işlemini yapabilen özel bir modüldür.

Digimat-CAE: ANSYS, Abaqus, LS-Dyna, Pam-Crash, Radioss, Samcef, Moldex 3D, Moldflow ve Sigmasoft’a kompozit malzeme ve model bilgilerini aktarmaya yarayan bir arayüzdür.

Digimat-MAP: Nonlineer mikro mekanik malzeme modeli vasıtasıyla enjeksiyon kalıpçılık simulasyonları ile fiber destekli mühendislik plastiklerinin gelişmiş Sonlu Elemanlar Analizleri arasındaki boşluğu dolduran transfer yazılımıdır.

Micross: Bu yazılımda sandviç panel üreticileri ve bunların nihai kullanıcılarına, honeycomb çekirdekli sandviç yapıların modellenmesinde en yaygın test prosedürleri uygulama yeteneği sunulmaktadır.

Web Sitesi: http://www.e-xstream.com