ANSYS Yapısal Mekanik

ANSYS yapısal mekanik çözümleri; kısa zamanda yenilikçi ve daha iyi ürünler hazırlanmasına yardım eden, prototip hazırlama süresini en aza indiren sınıfındaki en iyi simülasyon araçlarını sunar. Bu çözümler, ürünleri daha az maliyetle ama daha güvenilir halde geliştirerek gerçekçi analiz problemlerinin üstesinden gelir. Denklem çözücüleri, malzeme, kontak, elemanlar ve analiz tipleri gibi çeşitli parametreler, kompleks tasarım problemlerini çözme amaçlı oluşturulmuştur.

ANSYS Yapısal Mekanik

Tasarımcılar ve mühendisler; rekabete katılmak, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve kısa zamanda yenilikçi ve güvenilir ürünler geliştirmek için sınıfındaki en etkileşimli çözümleri sunan simülasyon araçlarına ihtiyaç duyarlar. Aynı şekilde ANSYS yapısal mekanik çözümleri, daha iyi ürünler geliştirmek ve zorlu mühendislik problemlerini çözmek için simülasyon araçları sunar.

ANSYS yapısal mekanik çözümleri, sektörün günün gerektirdiği ihtiyaçlarını şu özelliklerle karşılar:

  • Daha iyi tasarım: Gelişmiş analiz özellikleri ürün tasarımı ve performansına daha iyi bakış sunar. Bu da kaliteyi yükseltir, maliyeti azaltır ve ıskartaya çıkan ürün sayısını düşürür.
  • Daha az maliyet ve daha kısa süre: Modelleme, ağ oluşturma (mesh), simülasyon ve iyileştirme işlemlerinin ürünle sıkı etkileşimi sayesinde baştan sona tek çözüm imkanı sağlar. Bu da daha kısa zamanda çözüm ve daha az eğitim maliyeti demektir.
  • İyileştirilmiş çözümler ve daha az prototip: ANSYS yapısal mekanik çözümlerinin parametrik donanımı, kullanıcıların tasarım değişikleri üzerinden çözümü kolayca güncellemesini sağlar. Tasarım analiz çalışmaları ve iyileştirme imkan dahilindedir.

ANSYS yapısal mekanik ürün ailesi; lineerden nonlineere, gelişmişten basite geniş çaplı analiz çeşidi yelpazesi sunar. Lineer ve nonlineer eleman çeşitleri, metalden plastiğe malzeme yasalarını kapsayan ANSYS çözücüleri; tüm sektörlerdeki kullanıcılara hitap eder. Ayrıca ANSYS'in uygun yapısı sayesinde sistem araçları, başka bir yazılım veya kurum içi kod gibi başka araçlarla birlikte çalışabilir.

ANSYS yapısal mekanik çözümleri, günün gereksinimlerini karşılayan ve gelecekteki ihtiyaçlar için uygun güncelleme yolları sağlayan geniş bir ürün yelpazesi sunar.

ANSYS Mechanical | ANSYS Structural | ANSYS Professional | ANSYS DesignSpace | ANSYS Rigid Dynamics | ANSYS Fatigue Analysis | ANSYS Composite PrepPost