Sonlu Elemanlar Grubu Teknik Destek Ekibine Sıkça Sorulan Sorular

ANSYS Nedir?

ANSYS yazılımı mühendislerin mukavemet, titreşim, akışkanlar mekaniği ve ısı transferi ile elektromanyetik alanlarında fiziğin tüm disiplinlerinin birbiri ile olan interaksiyonunu simule etmekte kullanılabilen genel amaçlı bir sonlu elemanlar yazılımıdır.

ANSYS Kurulumla İlgili Sorular ve Prosedür Dokümanları

ANSYS Mechanical APDL (ANSYS Klasik) Uygulamaları

Workbench Uygulamaları

CFX Uygulamaları

Soru.1. Bir malzemeye ait tablo halindeki verileri CFX'de nasıl tanımlayabilirim?

Cevap.1. İlk olarak bir kullanıcı tanımlı fonksiyon "User functions" kısmından yeni bir fonksiyon açınız. Argument units kısmı elinizdeki verilerin girdisinin birimi, Result units ise çıktısıdır. Bu kısımlara ilgili birimler köşeli parantez içinde yazılmalıdır. Daha sonra coordinate ve value kısımlarına sıra ile girdi ve çıktı değerlerini yazılır ve "add" komutu ile eklenir. Tüm veriler eklendikten sonra çözücü kısmında olası bir hata ile karşılaşmamak için "extend min" ve "extend max" kısımları aktif hale getirilmelidir. Bu işlem, verilerin girildiği aralıktan çıkması durumunda minimum veya maksimum değeri kullanmaktadır.

Ardından bu fonksiyonu kullandığınız bir expression yazarak, fonksiyonun inputu olarak kullanmak istediğiniz terimi yazabilirsiniz. Daha sonra bu expression'u malzeme özelliğinin ilgili yerine yazabilirsiniz.

CFX CFX CFX

Soru.2. ANSYS CFX’de daha önce yaptığım bir analzin çıkış şartlarının başka bir analize giriş şartı olarak tanımlayabilirmiyim ?

Cevap.2. Bunun için öncelikle CFD-Post’da iken File>Export seçmelsiiniz. Açılan pencerede Expor kısmında BC Profile, Location kısmında da yazdıracağınız yüzeyi (outlet) seçmelisiniz. Profile Type kısmında da bu dosyayı hangi sınır şartı olarak kullanacağınızı seçmelsiniz. (Örnek Inlet velocity). Dosyayı yazdırdıktan sonra CFX-Pre’de Tools sekmesinden Inıtialise Profile Data’yı seçin. Buradan yazdırdığınız dosyayı okutun. Daha sonra sınır şartınızı oluştururken pencerenin altındaki Use Profile Data’yı işaretleyin ve Generate Values’e tıklayın. Sınır şartınız tanımlanmış olacaktır.

Fluent Uygulamaları

Soru.1. Siklon ayırıcıların akış analizleri ile iligili çalışıyorum. Hesaplamalarda Fluent yazılımı kullanıyorum. Fakat analizlerim yakınsamıyor. Ne tavsiye edersiniz?

Cevap.1. Siklon ayırıcılar içerisindeki akış çok komplekstir. İç içe ters yönlü çift girdap oluşur. Bu tip akışlar için Reynolds Stress Türbülans modelini kullanmalısınız.Burada Lineer Pressure Strain modeli tercih edebilirsiniz. Duvar fonksiyonu olmalı. Yapacağınız mesh de sonuçları önemli ölçüde etkileyecektir. Bunun için hexahedral mesh kullanmalısınız ve duvar yakınını standart wall function kullanacağınız için çok hassas olmamalı.Ayrıca Solution Methods kısmında Pressure-Velocity Coupling SIMPLE, Pressure için Presto ve Momentum için Quick en uygun yöntemlerdir.

Soru.2. Fluent ile daha önce yaptığım bir analizin sınır şartlarını benzer bir analize girmek istiyorum. Bunun pratik bir yolu varmıdır ?

Cevap.2. Bunu Text User Interface (TUI) ile çok rahat yapabilirsiniz. Öncelikle sınır şartları girilmiş analizde command penceresinde file yazın entere basın. Daha sonra write-bc yazın. Fluent sizden oluşturacağınız dosyaya isim vermenizi isteyecek. Buraya bir isim verin. Daha sonra diğer mesh dosyasını açtığınız zaman izlemeniz gerek command :

File>read-bc> dosya ismi olacaktır. Bu işlemlerden sonra tüm sınır şartları otomatik olarak yeni .msh dosyasına aktarılacaktır.

Soru.3. Yazdığım UDF çalışmıyor. Nerede sorun olabilir?

Cevap.3. UDF kullanımı sırasında aldığınız hata mesajına göre problemi tespit edebilirsiniz.

Eğer "'nmake' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file" hatası alıyorsanız, bilgisayarınızda C derleyici kurulu değildir, veya tanıtılmamış olabilir. Derleyici olarak Microsoft Visual Studio veya Microsoft Visual Studio Express kullanabilirsiniz. Bu programı kurduktan sonra Environmental Variable ayarlarını yaparak veya Fluent'i Microsoft Visual Studio komut istemcisi içinden çalıştırarak UDF'lerinizi derleyebilrsiniz.

UDF'i interpreted olarak kullanmaya çalışıyorsanız ve hata alıyorsanız derlemeyi deneyebilirsiniz. Bazı komutlar interpreted olarak desteklenmemektedir.

Aldığınız hata mesajında belli bir satırda hata oluştuğu bilgisi varsa yazdığınız UDF'de ilgili satırları kontrol etmelisiniz.