Petrol & Gaz Sektörü

ANSYS; ürün ömrünü ve performansı arttırmak, riski azaltmak için geniş çaplı mühendislik simülasyon özellikleri ile petrol ve gaz sektörlerinde çok sayıdaki şirkete yardım eder.

Gelişmiş hesaplamalı akışkan dinamiklerini kullanarak ANSYS CFX yazılımı; kazancı artırmak, arıza süresini azaltmak, boşaltma süresini kısaltmak, kapasiteyi yükseltmek ile petrol, gaz ve petrokimya sektöründeki verimi geliştirmekte kullanılır.

Şu sonuçları kapsar:

  • Akışkanlaştırılmış yatak reaktörlerinde akışları geliştirerek ve hidrosiklonlarda yağ-su ayrımını iyileştirerek kazanç artırma
  • Valf ve ısı değiştirici tasarımında geliştirmelerle işletim maliyetini düşürme
  • Tasarım gelişimini araştırarak ve akış birliğini değerlendirerek paket yatak reaktörünün verimini artırma
  • Karıştırılmış tank reaktörlerinde performans geliştirme
  • Delme Sırasında Ölçüm (MWD) modülünün performansını geliştirerek delme işlemini iyileştirme
  • ANSYS CFX multiphase ve parçacık takip analizi kullanarak petrol-gaz çökme tanklarında ayrışma hızını arttırma
  • Petrolün sıcaklığını, pompa şartnamelerini ve ısıtma bobini ihtiyacını belirleyerek Ürün Boşaltım Sistemleri'nde (POLS) boşaltım zamanını kısaltma
  • Sistem ve parça tasarımı işlemi sırasında oluşan kum parçacıklarının neden olduğu aşınımı azaltarak sistem ömrümü uzatmak
  • Kazalarda petrol yayılma hızını kestirerek veya petrol havuzu yangınlarında rüzgar etkilerini simüle ederek riski azaltma

ANSYS, Petrol & Gaz