Kimya & Petrokimya Sektörü

Kimya (CPI), petrokimya (HPI), arıtma ve diğer süreç şirketleri; yeşil mühendislik, enerji kısıntısı, sürdürülebilirlik, çevresel şok, şirket karlılığı ve küresel rekabet gibi konularda söz söyleyebilmek için yüksek mühendislik ve teknoloji kullanımı ile yeniliğe ihtiyaç duyarlar. Akışkanları (CFD) ve yapısalı (FEA) içeren ANSYS yazılım ve simülasyon teknolojileri; deneyler, korelasyonlar ve diğer analiz metotlarının yanında mühendislerin ürünü ve süreci daha iyi anlamaları için sürekli kullanılırlar.

Modelleme özelliklerindeki son gelişmeler, düşük maliyetli ve yüksek performanslı bilgisayarlarla birleşince; reaktör tasarımı, kirlilik kontrolü, ısı ve enerji yönetimi, güvenlik, yapısal uygulanabilirlik, ürün kalitesi ve süreç verimini içeren süreç donanımları iyileştirilmesi, tasarımı, üretimi ve işletmesi için yeni güvenilir yollar açılmıştır.

ANSYS çözümleri şu işlemlerde kullanılır:

  • Isı üretimi ve ısı transferi donanımları
  • Karıştırma
  • Çoklu faz sistemleri
  • Süreç donanımları
  • Dönüştürücü tasarımı
  • Ayrışma, filtreleme ve damıtma

30 yıldan fazladır ANSYS; mühendis, tasarımcı ve araştırmacılara Simülasyona Tabanlı Ürün Geliştirme konseptini baz alarak simülasyon teknolojileri ve uzmanlığı sağlıyor. Bu sektördeki uygulamaların mühendislik ihtiyaçlarını tamamen karşılayan etkileşimli ve kolay uygulanan yazılım araçları geliştirmektedir. Bu simülasyon araçlarını kullanmak; kapasite artımı, düzenin sabitliği, ürün kalitesinin gelişmesi, düşük enerji maliyeti, teknik arıza yönetimi ve verim artışı gibi olanaklar açığa çıkarır. Bu da süreç ve donanım performansı iyileştirmesi, tasarım aşamasının kısalması, sermaye yatırımının azalması ve risklerin giderilmesi özelliklerini sunar.