ANSYS İnşaat Mühendisliği Sektörü

Mühendisliğin en eski dallarından biri olan inşaat mühendisliği; yapısal, akışkan ve toprak mekanikleri gibi mühendisliğin çok farklı ve önemli kollarını birleştiren geniş çaplı bir disiplindir. Bu kollar; su taşıma sistemleri, binalar, güç santralleri, köprü ve tüneller gibi insan yapımı yapıların tasarımında ve planlanmasında anahtar girdileri oluşturur.

İnşaat mühendisleri, simülasyon yazılımını tasarım ve inşaata yön vermenin yanı sıra aşağıdaki alanlarda yapılan geniş çaplı projelerde kullanırlar:

  • İnşaat
  • Çevre mühendisliği
  • Jeoteknik mühendisliği
  • Hidrolik mühendisliği
  • Malzeme bilimi
  • Yapısal mühendislik
  • Ulaştırma mühendisliği
  • Rüzgar mühendisliği

İnşaat mühendisleri; gittikçe artan güvenlik şartnameleri yüzünden çalışma ortamı içinde, bir parçadan tüm yapıya, artan sayıda faktörleri ve fizik dallarını hesaba katmak zorunda bırakılıyor. Sektör; malzeme ve işletme maliyetlerini kısmak için var olan teknolojiyi azami derecede kullanırken yapıyı zamanında bitirmek zorunda kalıyor.

ANSYS'in kapsamlı multifizik çözümlerini kullanarak gerçekçi yapılar hızla tasarlanabilir. Yeni alternatif malzemeler araştırılabilir. Güvenlikle beraber bu yeni malzemelerin inşaata ve oturacakların konforuna olan etkisi, daha inşaat başlamadan, analiz edilebilir. Simülasyon tabanlı bina tasarımıyla maliyeti azaltan ve çevre dostu çözümler, orijinal ve yenilikçi mimariyle birleştirilebilir.