Güç Üretimi Sektörü

Gittikçe rekabeti artan enerji pazarında kuruluşlar ve donanım üreticileri, donanım ve süreçlerini daha iyi anlamalarına yarayan teknolojik yararlar için ANSYS'i seçiyorlar. Bir fırın, hidrolik türbin yada rüzgar çiftliği simüle ederken, ANSYS size güç kaynağı işleminin detaylı bir resmini çeker. Bu bilgiyle mühendisler, eksiklikleri olan alanları tespit ederler ve daha önemlisi hedeflerini belirlerler.

Bu bilgi; daha tamamlanmadan modelle test edilebilen işletim stratejileri ve tasarım geliştirmelerini yönetmeye yardım eder. Örneğin kaynatma işlemi; parça ömrünü uzatmak ile yakıt tüketimini, emisyon artıklarını, cürufları ve arıza süresini azaltmak için iyileştirilebilir. Böylece, karbon-kül artığı seviyesinde yeterlilik ve daha iyi esneklik sağlanır.