Çevre Mühendisliği

Devletler, araştırma enstitüleri ve kuruluşlar; üretim seviyesini arttırırken atıkları azaltan çevre sınırlamaları ve şartnamelerini karşılayan yollar ararlar. ANSYS mühendislik yazılımını kullanarak bir sürü uygulamada, çevre sorunları öngörülebilir ve tasarım aşamasındayken uygunluk sağlanır. Örneğin, hava ve sudaki kirlilik kümeleri simüle edilebilir yada nehir erozyonu öngörülebilir.

Ayrıca ANSYS ürünleri; emisyon kontrol edici, koruyucu ve azaltıcı araçların tasarımına ve geliştirilmesine yardım eder. Örneğin ESPler, SCRler, SNCRler, pompalar, arıtıcılar, rezervuarlar ve diğer araçlar iyileştirebilir ve koruyucu kapların yapısal bütünlüğü mühendislik simülasyonundan sağlanabilir.

ANSYS Çevre mühendisliği