ANSOFT Maxwell

Maxwell, düşük frekanslı elektromanyetik alan simülasyonu için geliştirilmiş bir yazılım paketidir. Motor, akümülatör, transformatör ve diğer elektromanyetik ve elektromekanik aletler gibi 3 ve 2 boyutlu yapıların tasarımında kullanılabilir. Sonlu eleman analiz metodu üzerine kurulmuştur ve Ansoft öncülüğündeki otomatik uyumlu ağ oluşturma tekniklerini kullanır. Bu sağlam ağ algoritması; çözüm yakınsarken sonlu eleman ağını oluşturur ve düzenler, çözüm işlemini kolaylaştırır ve yazılımı kullanmayı kolaylaştırır.

Maxwell; statik, frekans alanlı ve zaman değişkenli elektromanyetik ve elektrik alanlarını çözer. Buna ek olarak, güçlü, sistem seviyesinde elektromanyetik tabanlı tasarım akışı yaratmak için Simplorer®'a bağlanabilir. Bu akış; kullanıcılara, tüm sistemleri tasarlamak ve analiz etmek için Maxwell'de oluşturulan hassas parça bileşenleri ile kompleks devreleri birleştirme olanağı verir. Ayrıca mühendislerin kompleks multi-fizik çalışmaları yapmaları için Maxwell'in ANSYS Mechanical, ANSYS Thermal ve ANSYS Fluent'e bağlantıları mevcuttur.

Maxwell

Maxwell | HFSS | ANSYS Emag | ANSYS Multiphysics