ANSYS Workbench’de Çelik Bir Borunun “Linear Buckling” Analiz Tipi Kullanılarak Bükülme Davranışının İncelenmesi

Genel Bilgiler

Bu internet seminerinde, ANSYS-Workbench 11.0’de yer alan Linear Buckling analiz tipi anlatılmıştır. Seminerin büyük kısmı, doğrudan yazılım kullanılarak yapılan uygulama örneğinden oluşmaktadır. Bu bağlamda, seminerde, temel olarak Linear Buckling’in aşağıdaki alanlardaki kullanımları gösterilmektedir:

  • Bir çelik borunun belli sınır koşulları altında bükülme davranışı sergileyeceği yükleme değerinin bulunması ve bu değerin Euler kapalı çözümüden elde edilen kritik yükle kıyaslanması,
  • Çelik borunun operasyon yükleri altında bükülme haricinde plastik deformayona uğrayıp uğramadığının da kontrol edilmesi,

İlgili Ürünler

ANSYS-Workbench 11.0

Notlar

  • Seminerimizi takip edebilmeniz için ANSYS-Workbench bilgisi gerekmemektedir.
  • Seminer 22 Nisan 2008 tarihinde, FİGES A.Ş., Sonlu Elemanlar Grubu’nda görevli Ercenk AKTAY tarafından kaydedilmiştir.
  • Süre, yaklaşık olarak 7 dakikadır.
ANSYS Webiner