ANSYS WB Simulation Kullanılarak Her İki Ucundan Ankastre Bir Kiriş’in Harmonik Analizinin Yapılması

Genel Bilgiler

Bu internet seminerinde, ANSYS WB Simulation modülü kullanılarak, her iki ucundan ankastre bir kiriş’in üzerine etki eden sinüsoidal yüklerin, yapı üzerinde ne tür bir tepkiye neden olacağının nasıl hesaplanabileceği anlatılmaktadır. Seminerin büyük kısmı, doğrudan yazılım kullanılarak yapılan uygulama örneğinden oluşmaktadır. Bu bağlamda, seminerde, temel olarak ANSYS Simulation’ın aşağıdaki alanlardaki kullanımları gösterilmektedir:

  • Katı bir kiriş modelinin Simulation’a alınması,
  • Kiriş sonlu elemanlar ağının örülmesi ve standart ve harmonik (kuvvetler) sınır şartlarının uygulanması;
  • Harmonik Analiz türü kullanılarak yapının belli bir frekans aralığı içerisinde tam olarak hangi frekansta ve faz açısında yüksek tepki verdiğinin tespit edilmesi,
  • Tespit edilen kritik frekans ve faz açısı değerlerinde yapının sergileyeceği gerilme,deplasman vb. değerlerin hesaplatılması.

İlgili Ürünler

ANSYS-WB Simulation

Notlar

  • Seminerimizi takip edebilmeniz için ANSYS-Workbench bilgisi gerekmemektedir.
  • Seminer 28 Ağustos 2008 tarihinde, FİGES A.Ş., Sonlu Elemanlar Grubu’nda görevli Ercenk AKTAY tarafından kaydedilmiştir.
  • Süre, 9 dakikadır.
ANSYS Webiner