ANSYS WB Simulation ve DesignXplorer Kullanılarak Bir Kanca’nın Optimum Olarak Tasarlanması

Genel Bilgiler

Bu internet seminerinde, ANSYS WB Simulation ve DesignXplorer kullanılarak bir kanca’nın optimum olarak tasarlanması süreci anlatılmaktadır. Seminerin büyük kısmı, doğrudan yazılım kullanılarak yapılan uygulama örneğinden oluşmaktadır. Bu bağlamda, seminerde, temel olarak ANSYS Design Modeler, Simulation ve DesignXplorer’ın aşağıdaki alanlardaki kullanımları gösterilmektedir:

 • Design Modeler’da Cad parameterlerinin oluşturulması ve bunların Simulation’a aktarılması,
 • Simulation modülünde yapının mukavemet karakteristiğinin incelenmesi,
 • Simulation modülü içerisinden response parametrelerinin seçilmesi,
 • Input ve Response parametrelerinin analiz edilmek üzere DesignXplorer’a aktarılması.
 • DOE kullanılarak response surface oluşturulması,
 • Response surface aracılığı ile sample set üretilmesi,
 • Goal Driven Optimization aracılığı ile sample set içerisinden en iyi aday tasarımların seçilmesi,
 • Aday tasarım parametrelerinin hard design parametresi olarak kullanılarak test edilmesi,

İlgili Ürünler

ANSYS-WB Simulation & Design Modeler & DesingXplorer

Notlar

 • Seminerimizi takip edebilmeniz için ANSYS-Workbench bilgisi gerekmemektedir..
 • Seminer 28 Haziran 2008 tarihinde kaydedilmiştir.
 • FİGES A.Ş., Sonlu Elemanlar Grubu’nda görevli Ercenk AKTAY tarafından kaydedilmiştir..
 • Süre, 33 dakikadır.
ANSYS Webiner