ANSYS Kullanılarak Bir Yapının Eigen ve Nonlinear Buckling Analizlerinin Yapılması

Genel Bilgiler

Bu internet seminerinde, ANSYS Classic’de yer alan non-linear buckling için eigenvalue buckling sonuçlarını kullanma örnek çalışması anlatılmıştır. Seminerin büyük kısmı, doğrudan yazılım kullanılarak yapılan uygulama örneğinden oluşmaktadır. Bu bağlamda, seminerde, temel olarak ANSYS Classic’in aşağıdaki alanlardaki kullanımları gösterilmektedir:

  • Üzerinde sabit bir basınç değeri bulunan bir yapının, bu basınç değerinin kaç katı ile bükülmeye maruz kalacağının eigenvalue buckling ile tespit edilmeye çalışılınması,
  • Eigenvalue Buckling’den elde edilen yük faktörünün ve bükülme kusurunun (imperfection) non-linear analize yük ve geometri kusuru olarak uygulanması ve daha güvenilir bükülme yüklerinin tespit edilmesi,

İlgili Ürünler

ANSYS-Structural

Notlar

  • Seminerimizi takip edebilmeniz için ANSYS-Workbench bilgisi gerekmemektedir.
  • Seminer 28 Haziran 2008 tarihinde kaydedilmiştir.
  • FİGES A.Ş., Sonlu Elemanlar Grubu’nda görevli Ercenk AKTAY tarafından kaydedilmiştir.
  • Süre, 26 dakikadır.
ANSYS Webiner