ANSYS Eksplisit Dinamik

Kısa zaman aralığı, büyük deformasyonlar (large strain), kırılma veya malzeme kopması (material failure) içeren durumları simüle ediyorsanız, ihtiyaçlarınızı karşılaması için ANSYS eksplisit dinamik ürünlerini tercih etmelisiniz. Yüksek kaliteli bir yazılım aracıyla simüle edilmesi gereken az sayıdaki uygulama, eksplisit dinamik ürünleriyle çözülebilir.

ANSYS Eksplisit Dinamik ANSYS Eksplisit Dinamik

Bir ürünün tepkisini analiz etmek ve üretilmeden potansiyel sorunlarını tanımlamak o ürünün başarısını etkiler. Çarpışma, içe geçme, patlama, vb. ciddi durumlarda ürünün vereceği cevabı görmek çok önemlidir.

ANSYS eksplisit dinamik mühendislik simülasyon çözümleri, kısa zaman aralığında gerçekleşen fiziksel durumlar için idealdir ve bu durumlar malzeme hasarı veya kopmasına sebep olabilir. Genelde bu tarz durumları deneysel olarak incelemek zor ve maliyetlidir. Simülasyon, içeride gelişen temel olayları detaylı olarak anlama imkânı sağlar. Ayrıca ürünü piyasaya çıkarmak, hatalı durumda pahalıya mal olabilecek iken, mühendislere gerekli değişikleri yapma imkânı verir.

ANSYS eksplisit dinamik ürünleri, eksplisit zaman entegrasyonunu kullanarak kütle, momentum ve enerji korunum denklemlerini çözer. ANSYS® Explicit STR, ANSYS® AUTODYN® ve ANSYS® LS-DYNA® çözümleri, kompleks eksplisit problemlerinin tam kapasitede çözümüne olanak verir.

ANSYS Explicit STR | ANSYS AUTODYN | ANSYS LS-DYNA