ANSYS AUTODYN

ANSYS AUTODYN yazılımı; katı, sıvı, gaz ve bunların etkileşimini içeren karmaşık nonlineer dinamikler için geliştirilmiş bir eksplisit analiz aracıdır. Yüksek hızlı çarpışma ve patlamalar gibi kısa zaman aralığında önemli yüklemelere sahip problemleri simüle edebilen geniş çaplı, güçlü bir multi-fizik eksplisit yazılımıdır. ANSYS AUTODYN yazılımı; Lagrange, Euler, keyfi Lagrangian-Eulerian (ALE), düz-parçacıklı hidrodinamikler (SPH) ve serbest ağlı (mesh-free) çözümü de içeren çeşitli metotları kullanıcıya sunar. ANSYS AUTODYN yazılımı, ANSYS Workbench platformunun tüm özelliklerini de içeren kolay kullanımlı bir grafik ara yüzüne sahiptir. Bu özellikler; kullanıcıya model hazırlama, eksplisit analiz için ağ (mesh) oluşturma, model üzerinden çeşitli parametrik hesaplamalar yapma, ön koşullar oluşturma ve malzeme kütüphanesi kullanmayı sağlar.

Uygulamalar:

ANSYS AUTODYN yazılımı aşağıdaki uygulamalar için idealdir:
 • Uzay araçları tasarımında kullanılan hiper hızlı çarpışmalar
 • Gelişmiş uygulamalar için petrol kuyusu açma
 • Zorlu koşullarda kaya delme
 • Meteorit, asteroit ve kuyruklu yıldız çarpışma analizi
 • Kritik yapılar için uçak çarpışma risk değerlendirmeleri
 • Yapılar üzerinde patlayıcı yüklemeler
 • Düşme testi simülasyonları
 • Yüksek dinamik yüklemelere maruz kalan malzeme tanımlamaları
 • Koruyucu zırh tasarımları
 • Personel taşıma koruyucuları
 • Patlayıcı yapıların devreden çıkarılması
 • Yapısal analizler için sonlu eleman çözücü
 • Hızlı, geçici sıvı ve gaz akışı analizleri için sonlu hacim çözücüleri
 • Büyük deformasyon ve parçalara ayrılmalar için SPH/parçacık metotları
 • Tek hesaplamada tüm çözüm teknolojilerinin kullanıldığı geniş çaplı multi-fizik çözümlerine imkan veren çoklu çözüm birleştirici
 • Eksplisit simülasyonlar için uygun geniş malzeme model kütüphanesi
 • Metal, seramik, cam, çimento, toprak, patlayıcı, su, hava ve diğer katı, sıvı ve gaz malzemelerin modelleri ve verileri
 • Kolayca değiştirilebilen durum denklemi (EOS), dayanım modeli ve kopma modeli ile tam gelişmiş malzeme modelleri
 • Doğal parçalanmayı simüle edebilen istatiksel kopma modelleri

ANSYS Çevre mühendisliği

ANSYS Explicit STR | ANSYS AUTODYN | ANSYS LS-DYNA