RecurDyn

RecurDyn, çoklu fizik simülasyonları için mekanizma dinamiği tabanlı olarak geliştirilmiş bir mühendislik yazılımdır. 2004 yılında sadece çoklu rijit yapı dinamiği alanında yazılım geliştirmeye başlamış ve rijit yapı dinamiği ile esnek yapıları aynı platformda birleştirerek bunu başaran ilk yazılım olmuştur. Bugün, MFBD, yağlama çözümleri, kontrol ve tasarım optimizasyonu gibi alanlarda öncü olarak geliştirmelerine devam etmektedir.

RecurDyn

MBD

MBD (çoklu yapı dinamiği), bir sistemin zamana göre verdiği cevabı analiz eder. Mekanik kısıtlamalar, mafsallar, kuvvetler ve kontaklar yapıdaki parçaları birbirine göre ilişkilendirir. Yapılan analizler Newton hareket denklemlerinin zaman integrasyonu ile çözülmesidir.

RecurDyn/Professional, MBD çözümleri gibi aynı şekilde analiz öncesi işlemci (pre-processor) ve analiz sonrası işlemci (post processor) işlemleri de içermektedir. Analiz öncesi işlemci (pre-processor), mekanik sistemi modellemeye olanak verirken, analiz sonrası işlemci (post-processor) ise yapılan analiz sonucunda elde edilen verilerin grafikler veya animasyonlar halinde görülebilmesini sağlar.
 • Göreceli koordinat sistemi tabanlı olarak rekürsif formülasyonları uygular
 • Rekürsif formülasyonların performansını artırmak için implisit integratör kullanır
 • DDASSL
 • Implicit G-alpha
 • Track G-alpha
RecurDyn MBD

MFBD

RecurDyn yazılımı ile hem rijit parçalar hem de sonlu eleman modelleri birlikte MFBD yardımıyla analiz edilebilmektedir. Bu ürün yardımıyla rijit parça hareketi ve esnek parça hareketi eşzamanlı olarak simüle edilebilmektedir. Bu ürüne ait RFLEX ve FFLEX modülleri olmak üzere iki modül bulunmaktadır. RFLEX modülünde lineer sistemler süper pozisyon yöntemiyle analiz edilmekte ve FFLEX modülünde ise sonlu eleman modeline ait tüm serbestlik dereceleri çözüme dahil edilerek, bu sistemin lineer ve nonlineer davranışı simüle edilebilmektedir.
 • Yapıda oluşması beklenen deformasyonların detaylı olarak görülmek istenmesi durumunda, yapıda rijit ve esnek parçalar bir arada kullanılır
 • Sistemin analizi ile birlikte dinamik gerilme ve genlemeler hesaplanır
 • Zamana göre değişen atalet kuvvetlerinin oluşturmuş olduğu gerilme ve genlemeler de hesaplanır
 • Ticari bir sonlu eleman oluşturma yazılımında oluşturulmuş olan model RecurDyn içerisine alınarak kullanılabilir
 • MFBD Solver içerisinde RFLEX ve FFLEX çözücüleri de bulunmaktadır
 • RFLEX modülü içerisinde, seçilen mod şekil kombinasyonları kullanılarak esnek yapının hareketi ifade edilmektedir
 • FFLEX modülü içerisinde, esnek yapının hareketi, tüm nodların serbestlik dereceleri kullanılarak ifade edilmektedir
RecurDyn MFBD

KONTROL

RecurDyn, rijit ve esnek parçaları içeren sistemleri modelleyebilmektedir. Bunun yanında RecurDyn/CoLink aracı ise kontrol edici fonksiyonlar sağlamaktadır. RecurDyn CoLink aracı yardımıyla blok diyagramları oluşturulur ve kontrol mekanizması kurulur. Böylece RecurDyn yazılımı ile rijit parçalar, esnek parçalar ve kontrol blokları içeren bir model çözümü yapılabilir.
RecurDyn KONTROL

CFD

RecurDyn/CFD çözücüsü, mekanik sistemler ile bu sistemlerin etkileşim içinde olduğu akışkanların birlikte oluşturacakları cevabı araştırmak için geliştirilmiştir ve sıkça karşılaşılan problemler olan yağlama ve hava direnci gibi problemlerin modellenmesi için kullanılmaktadır.

E-CFD modülünün kullandığı hafıza miktarı ve gerekli hesaplama zamanı genel CFD yazılımlarına oranla çok daha azdır çünkü problemi basitleştirmek için RecurDyn tarafından geliştirilmiş olan ölçeklendirme metodu kullanılmaktadır.
RecurDyn CFD